Hinfo.V3 системийг татаж авах, хэрхэн суурилуулах талаар
Hinfo.V3 Огноо
Debug.exe Татах
Debug.rar Татах
Win7-Framework4.5 Огноо
win7framework45.exe 2014.07.01 Татах
XP-Framework4 Огноо
xpframework4.rar 2014.07.01 Татах
Гарын авлага Огноо
healthinfo3userguide.pdf 2014.07.01 Татах