Hinfo.V3 системийг татаж авах, хэрхэн суурилуулах талаар
Hinfo.V3 Шинэчилсэн огноо татах-холбоос дээр дарна уу
Debug.exe 2020-04-10 Татах-Шинэ-Тариф
Debug.rar 2020-04-10 Татах-Шинэ-Тариф
Debug.exe 2020-01-06 Татах-Хуучин-Тариф
Debug.rar 2020-01-06 Татах-Хуучин-Тариф
Win7-Framework4.5 Огноо
win7framework45.exe Татах
XP-Framework4 Огноо
xpframework4.rar Татах
Гарын авлага Огноо
healthinfo3userguide.pdf Татах